EU financiranje

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Dovršetak razvoja inovativnog softvera HECTA

Kratki opis projekta:

4APP Solution d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „Inovacije novoosnovanih MSP“ prijavio projekt pod nazivom „Dovršetak razvoja inovativnog softvera HECTA“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva 4APP je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2017. godine započeo provedbu Projekta kojim će se dovršiti razvoj inovativnog softverskog rješenja HECTA te započeti njegova komercijalizacija. Svrha Projekta je izravna podrška inovativnom novoosnovanom poduzeću koji je u svojoj aktivnosti usmjeren na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Krajnji korisnici su svi trenutni i budući korisnici MS MD NAV-a u ovom dijelu Regije koja uključuje Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i Sloveniju. Završetak Projekta planiran je u studenome 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Specifični Cilj Projekta je povećati inovativnost i konkurentnost poduzeća 4APP Solution d.o.o. kroz ulaganje u dovršetak i prilagodbu razvijanog inovativnog integriranog softverskog rješenja HECTA zahtjevima tržišta, komercijalizaciju rezultata razvoja te dodatne aktivnosti. Ostvarenje navedene svrhe projekta i specifičnog cilja teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti povećanju inovativnosti novoosnovanih malih i srednjih poduzeća te jačanju konkurentnosti cijelog sektora MSP-a u RH. Očekivani rezultati projekta su povećanje broja inovacija korisnika za jedan novi inovativni proizvod, porast izdvajanja korisnika za R&I za 30% te stvorena nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.261.240,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 981.576,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.05.2017.- 01.11.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Jelena Šipušić Jurčić, e-mail: Jelena.sipusic@4app-solution.hr, tel: +38599 2180 372

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779